Akhlak

  • Cemburu

    Sesungguhnya diantara keistimewaan agama kita ini adalah kepeduliannya terhadap kemuliaan dan keluhuran akhlak. Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda: “Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan keshalehan akhlak.”...