Syair

  • Negeri Syahadah

    Tatap ribuan pula jutaan pasang tertuju kesana, Disatu titik yang menghimpun laksa nyanyian surga Mewangi tak ada rupa Hingga sekiranya terpana Jiwa-jiwa yang tergores izzah...